Over Geldkompas

Algemeen

Geldkompas Enschede is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Enschede.

Op Geldkompas Enschede kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Geldkompas Enschede helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

Hoe gebruikt u Geldkompas?

 1. Op de hoofdpagina staan vijf thema's: 'Zorg en gezondheid', 'Wonen en huishouden', 'Woonomgeving en vervoer', 'Geldzaken' en 'Werk'.
 2. Kies het thema waar u vragen over heeft.
 3. Kies het onderwerp binnen dat thema.
 4. Kies waarover u iets wilt weten.
 5. U ziet vragen en antwoorden die betrekking hebben op het gekozen onderwerp. Wanneer in de tekst wordt verwezen naar één of meerdere organisaties klikt u op “Toon organisaties” om deze zichtbaar te maken.

Op de hoofdpagina en op de pagina met categorieën ziet u aan de rechterzijde de meest gekozen onderwerpen. Door te klikken op een onderwerp komt u meteen bij de juiste informatie.

Technische specificaties

Geldkompas is geschikt voor de browsers Internet Explorer 11.0 of hoger, Mozilla Firefox 12.0 of hoger, alle versies van Chrome of Safari 2.0.4 of hoger.

Voor het geluid heeft u een Flash plugin nodig. Download deze gratis via de website: http://get.adobe.com/flashplayer

Geldkompas Enschede is een uitgave van Sdu Information Solutions.

Disclaimer & Proclaimer
Aan de informatie op Geldkompas Enschede kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze uitgave en de informatie in deze uitgave zijn auteursrechtelijk beschermd. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze uitgave of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met juridische middelen worden bestreden.

De informatie op Geldkompas Enschede is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet (meer) klopt. U kunt een wijziging doorgeven aan de redactie door een email te sturen naar helpdeskvind@sdu.nl of gebruik te maken van de feedback functie op de pagina zelf.

Sdu Uitgevers BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, voortkomend uit het gebruik of toepassing van haar informatie en systemen.

Privacy en cookies

Door gebruik te maken van Geldkompas Enschede gaat u akkoord met plaatsing van cookies door Sdu Uitgevers zelf en door genoemde derde partijen.

Sdu Uitgevers verzamelt statistieken over de bezoekers van haar websites. Deze statistieken herleiden wij niet naar personen. De informatie geeft ons inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina’s bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat om de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Deze statistieken verzamelt Geldkompas Enschede met behulp van cookies.
Kijk op de pagina Privacy Statement van Sdu voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt door deze website.

Vermelding op Geldkompas
Algemene Voorwaarden voor vermelding op Geldkompas (hierna te noemen Hulpwijzer) van Sdu Uitgevers BV, gevestigd te Den Haag.
Versie 1.2, geldig vanaf 01-08-2016.

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Hulpwijzers van Sdu Uitgevers BV. 

Voorwaarden

 • Verzoeken tot vermelding worden door Sdu Uitgevers BV alleen uitgevoerd mits zij aan de voorwaarden voldoen van Sdu Uitgevers BV en die van haar opdrachtgevers.
 • Uw website dient gerelateerd te zijn aan het onderwerp van de Hulpwijzer.
 • Alleen verzoeken van non-profit en not-for-profit organisaties, die betrekking hebben op een onderwerp van de Hulpwijzer worden geaccepteerd. Uitzonderingen hierop zijn organisaties die door de opdrachtgever worden aangedragen.
 • Alle vermeldingen op de site zijn onder voorbehoud van taal- en schrijffouten. Voor de gevolgen van taal- en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Websites die enkel en alleen uit advertenties/reclame bestaan worden niet geaccepteerd.
 • Sdu Uitgevers BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen verzoeken tot vermelding te weigeren.

Gegevensbeheer
Als u een verzoek tot vermelding plaatst bij Sdu Uitgevers BV, dan worden uw persoons-, bedrijfs- en contactgegevens geregistreerd. Sdu Uitgevers BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Sdu Uitgevers BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Kosten
Aan een vermelding op de Hulpwijzers van Sdu Uitgevers BV zijn geen kosten verbonden. 

Aansprakelijkheid 
De Hulpwijzers bevatten links naar (internet) websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites. Ons beleid m.b.t. privacy en cookies is op deze andere websites niet van toepassing.